Het Nederlands paviljoen

Het Nederlands paviljoen

Henri Remmers en RECO Productions waren verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Nederlands paviljoen op de wereldtentoonstelling in Sevilla in 1992. RECO Productions ontwikkelde en realiseerde het totale project onder leiding van de Stichting Holland- Sevilla 1992. RECO werkte in een nauwe samenwerking met een team dat RECO speciaal hiervoor heeft samengesteld.

Ontwerp paviljoen

Het ontwerp is gericht op de grote stroom mensen die door het gebouw wordt geleid. De stroom van mensen wordt langs een hoofdroute via loopbruggen, groten tunnels en trappen geleid. De mensen zien dan via deze looproute verschillende exposities.

Het hete en droge klimaat van Sevilla was bepalend geweest voor het ontwerp. Het ontwerp was het principe van een ‘desert cooling’.

Wereldtentoonstelling 1992

De tentoonstelling werd ook wel ”Expo ’92” genoemd. Deze werd, zoals de naam al zegt, gehouden in het jaar 1992. Het werd in twee locaties gehouden: Sevilla (Spanje) en Genua (Italië). Henri Remmers was met het Nederlands paviljoen actief in Sapnje.

De tentoonstelling droeg de titel: Exposición Universal de Sevilla 1992. Dit was de 31e wereldtentoonstelling en werd gehouden van 20 april tot 12 oktober. Het thema was ‘het tijdperk van de ontdekkingen’. Meer dan 100 landen waren aanwezig op de tentoonstelling om hun creaties te vertonen. ‘Exposición Universal de Sevilla 1992’ trok bijna 42 miljoen bezoekers aan.